O Nas

ZAKRES DZIAŁAŃ CENTRUM HIPERBARYCZNEGO CONCEPT:

 turnusy hiperbaryczne stacjonarne (odbywające się w oddziałach Centrum)

 turnusy hiperbaryczne wyjazdowe (organizowane w miejscu zamieszkania stworzonej się grupy)

 turnusy hiperbaryczne wakacyjne

 zabiegi indywidualne

 badania naukowe / projekty badawcze

 współpraca ze specjalistami m.in z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego           we Wrocławiu

 współpraca z lokalnymi samorządami w zakresie promocji szkoleń dot. nowoczesnych metod leczenia 

 szkolenia z zakresu nowoczesnych metod wspierania leczenia dzieci niepełnosprawnych 

 wykłady/prelekcje z zakresu terapi hiperbarycznej na: konferencjach, spotkaniach naukowych, warsztatach itp.

 konsultacje indywidualne dla rodziców w zakresie planowania procesu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 konsultacja dla lekarzy i innych specjalistów kierujących na terapię

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, ośrodkami szkolno-wychowawczymi i innymi instytucjami           wspierającymi dzieci niepełnosprawne i ich rodziny