Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona (PD) to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. Zmianom zwyrodnieniowym, a tym samym uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe w istocie czarnej i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia. Ich zadaniem jest wytwarzanie dopaminy – neurotransmitera odgrywającego odmienną rolę w zależności od miejsca swego działania. W układzie pozapiramidowym odpowiedzialny jest za koordynację, płynność ruchu i napięcie mięśniowe. W układzie limbicznym odpowiada za procesy emocjonalne i wyższe czynności psychiczne (odbiór otoczenia, kształtowanie zachowań). W podwzgórzu reguluje wydzielanie hormonów, głównie prolaktyny i gonadotropin.

 Objawami Choroby Parkinsona m.in. są:

- spowolnione i zubożałe ruchy, trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych,

- chód szurający, drobnymi kroczkami,

- trudność w rozpoczęciu ruchu,

- sztywność mięśniowa (w tym mięśni mimicznych),

- drżenie spoczynkowe,

- niestabilność postawy skutkująca upadkami,

- cicha, niewyraźna mowa,

- ślinotok, łojotk,

- spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć i zdolność przypominania.

Jak Hiperbaria Tlenowa może pomóc w Chorobie Parkinsona?

Obszerne badania na zwierzętach chorych na PD wykazały nieswoisty, przewlekły stan zapalny w istocie czarnej mózgu. Już od wielu lat HBOT jest stosowany do leczenia przewlekłych stanów zapalnych m.in. w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów czy w Nieswoistym Zapaleniu Jelita Grubego, ponieważ zmniejsza markery procesu zapalnego, łagodzi ból oraz regeneruje wszystkie tkanki ustroju. Inne badania natomiast wskazują, że czynnikiem wywołującym proces zwyrodnienia  istoty czarnej jest apoptoza komórek (naturalny proces usuwania zużytych lub uszkodzonych komórek) a nie ich martwica. Badania Zhou i wsp. z 2000r wykazały, że HBOT zwiększa ekspresję białka Bcl-2, głównego anty-apoptycznego białka, podczas eksperymentu w leczeniu niedokrwienia mózgu u myszoskoczków. Ekspozycja na czysty tlen w podwyższonym ciśnieniu skutecznie wysyca nim tkanki. Podwyższony poziom tlenu odnotowujemy zarówno w krwinkach czerwonych, osoczu, limfie jak i płynie mózgowo-rdzeniowym. Zjawisko to w połączeniu z angiogenezą pozytywnie wpływa na regenerację aksonów oraz połączenia między komórkami nerwowymi.

Podczas badań Neretin i wsp. zastosowali Tlenoterapię Hiperbaryczną podczas leczenia 64 pacjentów z parkinsonizmem o różnej etiologii. Zabiegi były wykonywane w serii 8-12, codziennie w terapeutycznym ciśnieniu 1,3-2 ata, czas trwania wynosił od 40 do 60 min. Korzystne efekty terapii zauważono u 55 pacjentów, jednak najlepsze uzyskano w przypadku parkinsonizmu naczyniowego u pacjentów w wieku poniżej 65 lat. Największe zmiany odnotowano w obrębie sztywności ruchowej, mniejsze natomiast w przypadku drżenia spoczynkowego.

J.Whitaker uważa za najefektywniejszą terapię synergistyczne połączenie dożylnego podawania glutationu z Tlenoterapią Hiperbaryczną. Pacjenci z PD mają niebezpiecznie niski poziom glutationu, który jest silnym naturalnym przeciwutleniaczem. Podwyższenie poziomu glutationu chroni przed dalszym uszkodzeniem neuronów ale również poprawia ich funkcję. HBOT dotlenia mózg, spowalnia degenerację neuronów, zwiększa poziom multipotencjalnych komórek macierzystych oraz wzmacnia angiogenezę.

Studium przypadku: U 72-letniego mężczyzny zdiagnozowano parkinsonizm pochodzenia idiopatycznego. Pacjent przyjmował Sinemet (10/100) w trzech dawkach 3 razy dziennie. Rok po  rozpoznaniu PD rozpoznano u niego całkowite zamknięcie prawej tętnicy wieńcowej. W wyniku powikłań związanych z angioplastyką zalecono Tlenoterapię Hiperbaryczną. U pacjenta wykonano 25 zabiegów HBOT w okresie 5 tygodni. Podczas serii zabiegów stopniowo zmniejszano dawkę Sinemet, aż całkowicie przestano go podawać pomiędzy 3 i 4 tygodniem leczenia HBOT.
Ponadto zaobserwowano poprawę w ocenie mowy pacjenta, mężczyzna starał się mówić więcej. Odnotowano poprawę w testach manualnych – ręka dominująca 10%, ręka niedominująca 32%.

M.L.Hoggard i wsp. sugeruje, że HBOT skutecznie może zastąpić leczenie Sinemet, którego długotrwałe zażywanie wiąże się ze skutkami ubocznymi takim jak dyskineza. Ponadto twierdzi, że  antyapoptyczne właściwości HBOT mogą stabilizować funkcje neuronów, a tym samym potencjalnie zmniejszyć progresję neurodegeneracji u chorych z Parkinsonem.

 

Hoggarg ML i wsp.: Hyperbaric Oxygen Treatment on a Parkinson’s Disease Patient: A Case Study;   Chico Hyperbaric Center, Chico, CA 95926 and Department of Physiology and Pharmacology, T. J. Long School of Pharmacy, University of the Pacific, Stockton, CA 95207, USA.

Whitaker J.: A One-Two Punch: Glutathione and HBOT, Whitaker Wellness Institute Medical Clinic: http://whitakerwellness.com/health-concerns/parkinsons-disease/parkinsons-disease/

Neretin V. i wsp.: Hyperbaric oxygenation in the complex treatment of Parkinson disease, Zh Nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova; 1989;89(10):38-40.