Historie prawdziwe

      Dziewczynka z głębokimi zaburzeniami neurologicznymi                                                                 Hiperbaria tlenowa a dziecięce porażenie mózgowe                                                         

 

HBOT - Synek pierwszy raz powiedział "mama"

Następny przykład skuteczności HBOT

                                 Nadzieja dla Autyzmu                                                                                              Młody człowiek wyleczony dzięki HBOT po urazie głowy