Komora Hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna jest określana przez lekarzy jako sprzęt z najwyższej półki medycznej.Poprzez wprowadzenie tlenu – najbardziej niezbędnego „życiodajnego paliwa” do uśpionych komórek, staje się jednym z najskuteczniejszych zabiegów profilaktycznych i leczniczych

Wyróżnia się komory hiperbaryczne wieloosobowe i jednoosobowe. Komory jednoosobowe mogą być miękkie – wykonane ze komora miekka
specjalnego elastycznego tworzywa sztucznego, które staje się twarde pod wpływem ciśnienia panującego wewnątrz komory. Cylindry w komorach twardych wykonywane są z metalu lub z akrylu. Najnowocześniejsze komory mają cylindry wykonane w całości z super przezroczystego akrylu o specjalnych właściwościach.

komory wieloosCiśnienie w komorze hiperbarycznej jest stopniowo zwiększane do wartości między od 1,3 do 3,2 ATA – czyli od 1,3 do 3,2 razy większych od ciśnienia atmosferycznego. W trakcie zabiegu pacjent oddycha czystym tlenem, podawanym również pod zwiększonym ciśnieniem. Wartość ciśnienia stosowanego podczas zabiegu dobierana jest przez lekarza, w zależności od rodzaju problemu, z jakim zgłasza się pacjent.

Podczas terapii hiperbarycznej pacjent przebywa w pozycji siedzącej lub leżącej. Połączona moc zwiększonego ciśnienia i zwiększonego stężenia tlenu sprawia, że gaz ten z większą łatwością przedostaje się do płynów ustrojowych: krwi, limfy i płynu mózgowo-rdzeniowego, który odżywia mózg i rdzeń kręgowy. Dostarczenie zwiększonej ilości tlenu do gorzej ukrwionych miejsc zwiększa szansę na ich regenerację.komora twarda przezrocz

komora mieka insideW trakcie zabiegu operator komory utrzymuje stały z pacjentem. „Zanurzanie” i „wynurzanie” przebiega bardzo powoli, aby zminimalizować nieprzyjemne odczucia w uszach (podobne do tych, jakie odczuwamy podczas lotu samolotem przy starcie i lądowaniu). Zabieg trwa około 45- minut. W szczególnych przypadkach można wydłużyć czas ekspozycji do 90 minut.