Neowaskularyzacja, Angiogeneza

Proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych poprzez rozgałęzienie i wydłużenie już istniejących.