Szkolenie - "KROK PO KROKU Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI NEUROROZWOJOWYMI" - cz.1

Aktualne terminy i miejsca szkoleń oraz pliki PDF są dostępne w zakładce aktualności.

shutterstock 206392303 cor

ADRESACI: rodzice, dziadkowie, opiekunowie, nauczyciele, terapeuci, logopedzi,
specjaliści 
i inne osoby zainteresowane.

KOSZT: BEZPŁATNE

PROGRAM SZKOLENIA

 Problemy zdrowotne dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu kiedyś a dziś, widziane przez pryzmat aktualnych badań naukowych.
 Wyjaśnienie roli leczenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 Leczenie oraz terapia psychologiczno - pedagogiczna jako kluczowe elementy wpływające na rokowanie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 MODELOWY SYSTEM WSPARCIA dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 Przedstawienie METODY HIPERBARII TLENOWEJ, jako nowoczesnego sposobu leczenia dzieci ze spektrum autyzmu, dziecięcego porażenia mózgowego, zespołu Down'a oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

PROWADZĄCY SZKOLENIE: dr n. o zdrowiu Anna Kostiukow

METODA HIPERBARII TLENOWEJ: w świetle nauki i naszych doświadczeń zdecydowana większość dzieci niepełnosprawnych z różnymi odchyleniami rozwojowymi, poddanych leczeniu tą metodą, poprawia swoje funkcjonowanie w zakresie m.in: INTERAKCJI SPOŁECZNYCH, budowania WIĘZI / RELACJI Z NAJBLIŻSZYMI, utrzymywania KONTAKTU WZROKOWEGO, wzrost KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH w mowie biernej oraz czynnej, REDUKCJI AGRESJI, poprawa KONCENTRACJI i gotowości do nauki itd.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

idr Anna Kostiukow - dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeuta, manager zoz, specjalista zdrowia publicznego - ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradca zawodowy osób niepełnosprawnych.

Wykładowca w:

Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu,shutterstock 166005920 corWyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie,
Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych
Wyższej Szkole Milenium W Gnieźnie. (w trzech z ww. jako wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu autyzmu dla nauczycieli i terapeutów)

Ponadto, uczestniczka wielu kursów/szkoleń/konferencji poświęconych tematyce autyzmu:

kursy m.in.III stopniowy terapii behawioralnej, I stopnia Handle, i in. 

konferencje m.in.: DZIECKO Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ (jako prelegent i uczestnik), konferencja AUTYZM-PROBLEM-ROZWIĄZANIE (jako członek komitetu organizacyjnego i prelegent), i.in.

warsztaty m.in.: PRZEŁOMOWE STRATEGIE DLA AUTYZMU- WPROWADZENIE DO PROGRAMU SON-RISE, i in. 

szkolenia m.in: Asystent Cień Dziecka z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu w Przedszkolu, Strategie Radzenia Sobie i Zapobiegania w Sytuacjach Kryzysowych, Zabawa Inspirująca Rozwój, Terapia Taktylna, Terapia Ustno-Twarzowa i in.

Przez ostatnich kilka lat wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem „GEPETTO”, doradca merytoryczny w Przedszkolu z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem PINOKIO, koordynator grupy wsparcia dla matek osób z autyzmem KLUB SUPER MAMY, konsultant diagnostyczno-żywieniowy dla osób z autyzmem.